Sukcesorzy śląskich Piastów

Książki, przewodniki » Pozostałe książki

Cena:28.80

Niniejsza książka powstała w związku z przypadajacą na rok 2007 rocznicą trzechsetlecia śmierci ostatniej Piastówny - księżnej legnicko-brzesko-wołowskiej Karoliny (1652-1707). Fakt ten wydaje się doniosły nie tylko dlatego, że wiąże się z kresem jednej z najważniejszych dynastii w dziejach Europy, przynajmniej tej Środkowej.

Po fali zainteresowania Piastami, jaka przeszła około 1975 r. w związku z rocznicą śmierci ostat­niego Piastowicza, księcia legnicko-brzesko-wołowskiego Jerzego Wil­helma, mamy oto kolejną okazję do refleksji nad rolą dynastii w dziejach Polski, państw ościennych, Europy, a na naszym wrocławskim poletku - w dziejach Śląska. Po tym, jak w polskim piśmiennictwie okresu po­wojennego nadużywano tematyki piastowskiej w celach propagando­wych, a później, po 1989 r. - na zasadzie odreagowania - piastowskość kojarzona była z ideologizacją dziejów, nadszedł chyba dogodny czas na chłodniejsze spojrzenie nie tylko na śląskich władców, potomków Wła­dysława Wygnańca, ale także tych, którzy z tradycji piastowskiej czerpa­li, manifestując to językiem sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafi­ki, rysunku, rzemiosł artystycznych, a także architektury. Artystycznym przejawom tych odniesień poświęcona jest niniejsza książka.

Bogusław Czechowicz

 

Komentarze

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com